Delicious facebook RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 93505
تعداد بازدید : 2025

آیین هندو (احکام دینی)

احکام و الزامات آیین هندو

آیین هندو (هندوئیزم) دین اثریت مردم هند است. این دین کهن نیز مانند دیگر ادیان دارای احکام و الزاماتی برای زندگی پیروان است. در این کوتاه نوشت مروری مختصر بر این احکام داریم.

احکام و الزامات دینی هندوها

علی موحدیان عطار

در آیین هندو، احکام و الزاماتی اگر هست مربوط به وظایف دینی طبقه ایِ افراد است. بيشترين الزاماتِ طبقه ای در خصوص امر ازدواج، قبول يا رد هدايا و به ويژه غذاى همديگر، و تصدّى برخى مناصب دينيارى است. موضوع كاست يا طبقه بندى دينى ـ اجتماعى هنوز كاربرد دارد و، نه به شدت گذشته، اما رعايت مى شود. در همة این موارد کوشیده اند تا از اختلاط میان طبقات جلوگیری کنند. احکامی نیز در مورد وظایف هر فرد از هر طبقه و در هریک از مراحل چارگانة زندگی هست، که در موردبه مورد تفاوت می کند. در همین بخش، احکام و الزاماتی نیز در مورد طهارات و نجاسات، معاملات، دیات و قصاص وجود دارد که عمدتاً در کتاب مَنو سْمرتی Manu Smti (قانون مَنو) بیان شده است. منوسمرتي داراي دوازده کتاب و حدود دوهزار و هفتصد بند است. در اين بندها، از احکام و الزاماتي در سه حوزه تکاليف فردي، عمومي و اظطراري سخن رفته است.

براساس قانون کرمه، زندگي فعلي هر فرد حاصل اعمال او در زندگي پيشين اوست و نيز زندگي آينده او، بازتاب اعمالش در زندگي کنوني اوست. بنابراين انسان بايد به گونه اي رفتار کند که در زندگي آينده خود سعادتمند شود. تکاليف فردي بر دو قسم است: تکاليف طبقاتي يا وَرنه دهرمه varna dharma که بنابر کتاب منوسمرتي، هر فرد براي رسيدن به رستگاري بايد به تکاليف طبقاتي خود عمل کند و تکاليف خصوصي يا آشرمه دهرمه āśrama dharma که همان وظايف هر فرد هندو در دوره هاي مختلف زندگي است که پيشتر گفته شد.

تکاليف عمومي يا سادهارنه دهرمه sādhārana dharma تکاليفي است که بدون درنظر گرفتن طبقه اجتماعي و يا مرحله خاصي از زندگي شامل همه افراد هندو مي شود. به اين تکاليف از آن جهت که هميشگي و جاوداني اند، تکاليف ابدي يا سناتنه دهرمهsanātana dharm نيز مي گويند. اين تکاليف عبارتند از: اهيمسا ahimsā يا آزارندادن هيچ موجود زنده اي، ستيه satya يا راست پيشگي در زندگي، استيه asteya يا دزدي نکردن، شاوچهśauca  يا پاکي و طهارت ظاهري و باطني و ايندريه نيگرهه indriya nigraha يا مراقبت از حواس خويش.

گاهي بين تکاليف فردي و تکاليف عمومي تعارض به وجود مي آيد، به اين صورت که فردي از آن جهت که متعلق به طبقه خاصي است، بايد تکليفي را انجام دهد که با تکليف ديگرش که از تکاليف عمومي است، در تعارض است. در اين گونه موارد، افراد تکاليف ويژه اي خواهند داشت که از آن به تکاليف اضطراري يا آپَد دهرمه āpad dharma تعبير مي کنند. براي مثال جنگاور هندو که مطابق وظيفه طبقه اي کشتريه ها بايد بجنگد، اين عمل خود را در تعارض با اصل اهيمسا و عدم آزار و خونريزي مي بيند، همان موقعيتي که براي ارجونه در ميدان جنگ با خويشاوندانش پيش آمد، تکليف ويژه و اضطراري دارد که بايد به آن بپردازد.

ثبت شده توسط : آقای علی موحدیان عطار

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :