پنج شنبه 10 بهمن 1398 - 5 جمادي الثاني 1441 - 2020 ژانوِيه 30 - ساعت 1:6
204رکورد در مدت زمان 1.170ثانیه
عبارت مورد جستجو :
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در شرایطی مردد شوید که با و جود فراهم نبودن شرایط و اسباب، توکل بر خدا کنید و دست به کاری بزنید، یا منتظر بمانید تا اسبابش فراهم شود و در غیر آن صورت، اقدامی نکنید. این کوتاه نوشته بر پایه آموزه های قرآنی وروایی پاسخی را برای این پرسش پیش رو می گذارد که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد.
فراغت تأمل 8 بهمن 1398 15:39
این یادداشت به بهانه شعر زیبایی از مولوی در باره برخی فکرهای بی حاصل و تأملات صرفا نظری است که در فضای آکنده از دردهای اجتماعی مطرح می شود.
تلخی های زندگی 29 دی 1398 16:36
این کوتاه نوشته در باره نحوه نگاه به سختی ها و تلخ کامی هاست. بخوانید حتما لذت خواهید برد.
آنچه در پی می بینید، معرفی مختصری از کتاب از شک تا یقین است که در سایت رسا نیوز (https://ar.rasanews.ir/ar/news/1712) به عربی صورت گرفته است و برای مخاطبان عرب زبان در اینجا بازنشر می شود.
مقابله با شک 30 آذر 1398 17:17
کوتاه نوشته ای که در پی می خوانید، مطلبی است در باره راه مقابله با شک هایی که هرازگاهی ممکن است در اثر شبهه ای عارض ایمان ما گردد. در این نوشتار با الهام و استناد به دو روایت گرانقدر به راهکار مقابله با شک با تکیه بر معرفت ها و ادراکات قلبی و قبلی خود خواهیم پرداخت، راهکاری که جز آنکه در روایت توصیه شده، به تجربه نیز درستی و کارآمدی آن اثبات گشته است.
ما از طرفی بروز پرسش از معنای زندگی را اجتناب ناپذیر می دانیم، اما از سوی دیگر متعجبانه شاهدیم که بیشتر مردم به طور جدی به آن نمی اندیشند.اینکه سبب این پدیده چیست، موضوعی است که جای تأمل دارد. شاید بهترین پاسخی که به این پرسش می توان داد این است که ـ برخلاف انتظارِ منطقی و فلسفی ـ دلبستگی ها و اهداف کوچک و محدود نیز می تواند معنابخش باشد و عموم مردم با همین دلبستگی ها و اهداف و دغدغه ها زندگی خود را معنادار می کنند. شاید از منظر فلسفی نتوان این نوع دغدغه ّها را برای دادن معنایی درخور به زندگی انسان مناسب دید، اما آنچه در عمل رخ می دهد، همین واقعیت غیر منطقی است. این مقاله کوتاه به بررسی علل و عوامل این پدیده می پردازد.
کوتاه نوشته ای که در پی می خوانید، پیشنهاد یک روش عاقلانه و مفید برای برخورد با بی انصافی ها و بی ادبی هایی است که گاهی هرکدام از ما دچار آن می شویم.
مفهوم یقین 20 شهریور 1398 20:40
نوشتاری که در پی می خوانید، مفهوم یقین در قرآن و روایات را مورد بررسی قرار داده و نشان داده است که چگونه مفهوم یقین از یقین نظری به یقین عملی و تحققی سیر کرده است.
کوتاه نوشته ای که در پی می خوانید، یادداشتی است در باره صور مختلفی که یک فرد ممکن است در نسبت با اعتقاد به حقایق دینی داشته باشد.
  • تعداد رکوردها : 204