يکشنبه 24 آذر 1398 - 18 ربيع الثاني 1441 - 2019 دسامبر 15 - ساعت 17:18
199رکورد در مدت زمان 0.015ثانیه
عبارت مورد جستجو :
ما از طرفی بروز پرسش از معنای زندگی را اجتناب ناپذیر می دانیم، اما از سوی دیگر متعجبانه شاهدیم که بیشتر مردم به طور جدی به آن نمی اندیشند.اینکه سبب این پدیده چیست، موضوعی است که جای تأمل دارد. شاید بهترین پاسخی که به این پرسش می توان داد این است که ـ برخلاف انتظارِ منطقی و فلسفی ـ دلبستگی ها و اهداف کوچک و محدود نیز می تواند معنابخش باشد و عموم مردم با همین دلبستگی ها و اهداف و دغدغه ها زندگی خود را معنادار می کنند. شاید از منظر فلسفی نتوان این نوع دغدغه ّها را برای دادن معنایی درخور به زندگی انسان مناسب دید، اما آنچه در عمل رخ می دهد، همین واقعیت غیر منطقی است. این مقاله کوتاه به بررسی علل و عوامل این پدیده می پردازد.
کوتاه نوشته ای که در پی می خوانید، پیشنهاد یک روش عاقلانه و مفید برای برخورد با بی انصافی ها و بی ادبی هایی است که گاهی هرکدام از ما دچار آن می شویم.
در دنیای اندیشه، در خصوص تلازم یا عدم تلازم کمال و سعادت، دو دیدگاه عمده وجود دارد: یکی دیدگاه کسانی که سعادت یا خوشبختی را از کمال جدا دانسته و کمال را ملازم با سعادت نمی دانند. در این کوتاه نوشته ضمن نگاهی که به این دیدگاه ها خواهیم انداخت، پاسخ این پرسش را از منظر قرآن و روایات طلب خواهیم کرد.
مفهوم یقین 20 شهریور 1398 20:40
نوشتاری که در پی می خوانید، مفهوم یقین در قرآن و روایات را مورد بررسی قرار داده و نشان داده است که چگونه مفهوم یقین از یقین نظری به یقین عملی و تحققی سیر کرده است.
کوتاه نوشته ای که در پی می خوانید، یادداشتی است در باره صور مختلفی که یک فرد ممکن است در نسبت با اعتقاد به حقایق دینی داشته باشد.
اخیرا در شبکه های اجتماعی مطلبی را از مرحوم دکتر عبدالحسین زرین کوب نقل و منتشر کرده بودند مبنی بر اینکه «سلام» سنت غلطی است که عرب های فاتح به اجبار و برای تحقیر وسرکوب ایرانیان مغلوب به آنان تحمیل کرده بودند تا آنان مجبور باشند در ملاقات های خیابانی و هرجا عرب ها را می بینند، با اعلام این کلمه، اظهار تسلیم کرنش و پذیرش شکست کنند و خود را تسلیم نشان دهند. و برای این مدعای باطل چنین استدلال کرده بودند که، سلام در سنت عربی هم رسم نبوده است و نیست و عرب ها با جمله صباح الخیر و مانند آن به هم تحیت می گویند. البته در رد این شبهه مطالب زیادی نوشته و گفته اند. اما اضافه بر آنها، نکاتی نیز به نظر بنده رسید که در پی می خوانید.
سلوک در نماز 10 شهریور 1398 20:20
گاهی نوشتن و به اشراک گذاشتن تجربیات معنوی می تواند الهام بخش و مفید باشد. کوتاه نوشته ای که در پی می خوانید یکی از این تجربیات و اخوالات معنوی است. اما آنچه که در این نوشته مهم نیست، به واقع نام و شخص نویسنده است. از این رو، از درج نام نویسنده دریغ ورزیدم تا توجه خوانندگان بیشتر معطوف محتوا گردد.
مفهوم ایمان 15 مرداد 1398 19:47
یکی از مفاهیم بحث برانگیز در قرآن و روایات، «ایمان» است. از آنجا که ایمان در متون اسلامی همه جا به یک مفهوم به کار نرفته است، مجادلات و منازعاتی بر سر مفهوم آن شکل گرفته است. در این نوشتار، بعداز بررسی معنای لغوی ایمان، سه کاربرد از ایمان در قرآن و روایات را بررسی کرده ایم و ربط و نسبت میان آنها را معلوم ساخته ایم.
ذکر توأمان ایمان و عمل صالح به عنوان سبب رستگاری و کمال، این پرسش از دیرباز در ذهن مخاطبان قرآن و بویژه محققان علوم اسلامی برانگیخته است که نسبت این دوگانه چیست و کدام یک از ایمان و یا عمل نقش اصلی را در رستگاری و کمال انسان ایفا می کند؟ این نوشتار برای یافتن پاسخ این پرسش و درک چگونگی نقش عامل دوگانه ایمان و عمل صالح در رستگاری و کمال و نحوه ارتباط این دو عامل به هم و حکمت و سبب ذکر توامان این دو در قرآن، کوشیده است تا نسبت میان ایمان و عمل به لحاظ ماهوی و وجودی بررسی کند. بنابراین، کار و بار مقاله ای که پیش رو دارید این است که معلوم کند حقیقت ایمان چیست و ربط و نسبت عمل با آن چگونه است؟ در این فرایند، نظریه ای در باب مفهوم «عمل صالح» و نیز در خصوص مراد الاهی از ذکر توامان ایمان و عمل صالح شکل گرفته است که شاید قابل تامل باشد.
مقاله زیر به بررسی انواع دینداری می پردازد و طی نظریه ای این گونه شناسی را به انحای نیاز به دین پیوند می دهد. همچنین، نگاهی آسیب شناسانه به گونه های مختلف دینداری داشته و نتایج مهمی را از این نگاه استخراج می کند. این مقاله پیش تر در دوفصل نامه مطالعات معنوی، سال هفتم، شماره ۲۵ به چاپ رسیده و در اینجا اصل همان مقاله بازنشر می شود.
  • تعداد رکوردها : 199