يکشنبه 4 آبان 1399 - 9 ربيع الاول 1442 - 2020 اکتبر 25 - ساعت 20:31
217رکورد در مدت زمان 0.015ثانیه
عبارت مورد جستجو :
نوشته ای که می خوانید مطلب کوتاهی است در باره نقش مثبت تنوع سنی، یعنی وجود افراد با سنین متفاوت و مختلف، در گروه های انسانی، مانند خانواده، محیط کار، آسایشگاه ها و ...
آنچه در پی می خوانید، نقدی است بر سخنان یکی از روشنفکران دینی که در یک برنامه تلوزیونی برون مرزی در باره ارزش پایین روایات از نظر معرفتی مطرح شده است.
آنچه در پی می خوانید، یاداشتی کوتاه در باره معضل سخن از عرفان در اجتماع ماست.
آنچه در پی می خوانید متن سخنرانی مدیر این پایگاه در محفلی خصوصی است که به موضوع اهمیت خود بودن یا زیستن بر اساس ویژگی ها و سخصیت خویش، می پردازد. در این گفتار، به این فکرت تربیتی نیز پرداخته می شود که مهم ترین کاری که برای هر کسی باید بشود، این است که ویژگی ها و خصوصیات و استعدادهای وی به او شناسانده شده و به وی این اعتماد به نفس داده شود که همه این ویژگی ها در جای خود خوب و ارزشمند است و اگر با هم شکوفا شود، ترکیب بسیار زیبا و منحصر به فردی را به وجود می آورد.
شکرگزاری 3 تیر 1399 18:16
آنچه در پی می خوانید متن سخنانی است که مدیر این پایگاه در وبیناری در باره شکرگزاری و آثار و روش اتصاف به آن مطرح کرده است.
آنچه در پی می خوانید، پاسخی است به یک پرسش یا راه حلی است برای یک مسئله که برای بسیاری، بویژه جوانان مطرح می شود. و آن این است که از کجا بدانم اسلام بهترین دین است و دینی بهتر از آن وجود ندارد. آیا برای دانستن این پرسش باید همه ادیان و مکاتب دیگر را بشناسم؟ و در این صورت، با این وقت کم و گستردگی دنیای ادیان و مکاتب، چگونه می توانم این کار را بکنم؟
آنچه در پی می خوانید نقدی است بر سخنان آقای دکتر عبدالکریم سروش در باره روایات، روحانیت، قول به تحریف قرآن و ...
تلفنی به خدا 15 اسفند 1398 17:22
حکایتی که در پی می آید، ماجرای عبرت آموزی از برقراری ارتباط خالصانه با خداست که در کتاب در محضر لاهوتیان، اثر علی محمد مجاهدی نقل شده است.
  • تعداد رکوردها : 217