پنج شنبه 1 اسفند 1398 - 26 جمادي الثاني 1441 - 2020 فوريه 20 - ساعت 2:22

تلخی های زندگی

این کوتاه نوشته در باره نحوه نگاه به سختی ها و تلخ کامی هاست. بخوانید حتما لذت خواهید برد.

29 دی 1398

عروسک ماتریوشکا و ساحت های وجود انسان

توضیح ساحت های وجود انسان کاری دشوار است؛ چرا که ادراکات متعارف ما با چیزی مانند این کمتر آشناست. نماد عروسک ماتریوشکا برای توضیح برخی پدیده ها یا واقعیت ها به کار می رود. به نظر می آید این نماد به طور عجیبی برای توضیح ساحت های وجود انسان مناسب باشد؛ با این تفاوت جالب که عروسک های درون عروسک بزرگ، به ترتیب کوچک تر می شوند، اما در مورد ساحت های درونی وجود انسان، ماجرا برعکس است. پاداشت زیر با همین نماد به ساحت های وجود انسان سرک کشیده است.

21 تیر 1397

حدیث اولی الالباب و ترجمه آن

آنچه در پی می خوانید روایتی پراهمیت است که در نزد اهل معرفت به «حدیث اولی الالباب» یعنی روایت خردمندان شهرت دارد.

24 بهمن 1396

گام نخست در مطالعه ادیان شرقی

مقاله ای که پیش رو دارید، نوعی ارائه برنامه مطالعاتی است که برای کمک به آن دسته علاقه مندان به مطالعه در ادیان شرقی تنظیم شده است، که هنوز هیچ مطالعه ای در این باره نداشته و تازه می خواهند خواندن در این باره را بیاغازند. لازم به یاد است که این مقاله سا ل ها پیش تر، یعنی در زمستان ۱۳۷۹ در مجله تخصصی هفت آسمان (شماره ۸ ، از صفحه ۲۲۷ تا ۲۳۴) به چاپ رسیده است. از آن زمان تا کنون کتاب ها و مقالات بیشری، از جمله به همین قلم، منتشر شده است. اما صاحب این قلم هنوز متاسفانه مجال آن را نیافته که این مقاله را به روزرسانی کند. با این وجود، شاید هنوز هم چنین نوشتاری مفید باشد.

20 بهمن 1396

کتاب یوگا در ایران

به مناسبت انتشار کتاب «یوگا در ایران» اثر مشترک آقای علی محمد پورابراهیم و علی موحدیان عطار (مدیر این پایگاه) معرفی مختصری از این کتاب را پیش روی شما نهاده ام. این کتاب توسط انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب منتشر شده است.

17 دی 1396

گونه شناسی اندیشه منجی موعود

آنچه پیش رو دارید، فایل سخنرانی مدیر این پایگاه در سرای اهل قلم تهران است، که در باره اندیشه منجی موعود و ویژگی های کتابی که با همین نام به مدیریت ایشان تالیف و به چاپ رسیده و مفتخر به دریافت جایزه کتاب فصل و نیز چایزه کتاب شایسته تقدیر سال جمهوری اسلامی شده، ایراد کرده است.

14 آذر 1396

تسلیت خدا را بپذیریم

در زندگی ما انسان ها موقعیت ها و وضعیت هایی پیش می آید که تحمل آن برای ما سخت می شود. این و ضعیت ها ما را به آشوب می کشد و قرار و آراممان را می برد. در عین حال، حقایقی هست که تذکر آنها به ما در این وضاع می تواند بسیار آرامش بخش و موثر باشد. اما پذیرش این تذکرات و مواعظ و اندرزها گاهی با موانعی همراه است و یا اینکه ارزش آنها به خوبی شناخته ودرک نمی شود. کوتاه نوشته ای که در پی می خوانید، برای تبیین ارزش این حقایق است.

5 شهریور 1396

اینگونه نباشیم

انسان با نسیان و غفلت نسبتی انکارناشدنی دارد و از این رو نیازمند پند و تذکر و موعظه است. موعظه های اهل عمل چونان اشعه ای است که تا عمق وجود انسان نفوذ می کند و تاثیر خود را برجای می گذارد. از آن پس دیگر با ماست که با عمل به آن سود خود را از آن برگیریم یا با کنار نهادن تباهش کنیم. آنچه در زیر می خوانید موعظه ای از یکی از برترین اهل عمل است. این موعظه بلیغ شاید از تاثیرگذارترین مواعظی باشد که تا کنون خوانده یا شنیده ایم. علی بن ابی طالب در این کلام با رسایی و زیبایی تمام کسانی را وصف می کند که نباید یکی از آنان باشیم.

18 تیر 1396

اندیشه های بودا و تاثیر آن بر تفکر هندی

تفکر هندی در بستری تاریخی از اندیشه های مختلف و متنوع پدید آمده است. یکی از زمینه های تاثیرگذار بر این تفکر، اندیشه های بودا بوده است. در این مقاله کوتاه، به این اندیشه ها و تاثیر آن بر تفکر هندی می پردازیم.

28 فروردین 1396

رضا به داده و ساختن با فقر در راه ایمان

این حقیقت مهم را در قرآن و در تعالیم اولیای دین (علیهم السلام) به ما تعلیم کرده اند که پیمودن راه ایمان بدون ابتلا و آزمون و فراز و فرود، نخواهد بود. همچنین، به راه های مختلف بیان کرده اند که فقر و تنگدستی از ابتلائات و آزمون های رایج و معمول در این راه است که عموم راهیان راه ایمان، لااقل در برهه ای از زندگی، به آن مبتلا خواهند شد. در همین باره، پاسخ امام رضا (علیه السلام) به یکی از اصحاب که از تنگی معیشت شکایت کرد، بسیار تامل برانگیز است:

5 دی 1395

مالکیت انسان بر انسان از منظر قرآن و روایات

در این مقاله این پرسش را به قرآن و روایات اسلامی عرضه داشته ایم که از منظر انسان شناختی آیا انسان ها می توانند مالک یکدیگر شوند؟ اگر نه، پس پذیرش نظام برده داری در اسلام از چه روست و این دوگانگی را چگونه باید حل کرد؟

14 مهر 1395

Mahdism (Mahdaviia)

Abstract The idea of the promised savior has a prominent place in almost all religions. This idea in Islamic tradition is known as “Mahdaviia.” This title has driven of “Mahdi” that is an epithet for the Islamic expected savior. This title refers to a man who will come to save all human beings. He is a definite person who has been introduced by his name and family; he is a descendent of the prophet of Islam; his name is the same as the Prophet’s name, and his nickname is the same as him. So, Mahdaviia as a doctrine is not dedicated to Shia’s thought. Although Mahdaviia resides in the central part of the Shia’s theology, nearly all Islamic sects believe in it. The idea of promised savior has an excellent station in Shia’s soteriology too; because Mahdi as an “Imam,” is a “Divine Guide” who has been chosen by Allah to restate the Islam and to guide humanity to truth. Furthermore, Mahdi is titled by “Gaem,” that means “one who will arise” and performs the uncompleted works and unsubstantiated aims of the all prophets and divine leaders. So Mahdiism is in the center part of Shia’s ideology. Unlike Sunnis, Shias believe that Mahdi has born exactly in 25/9/864DC and he is alive by the God’s miracle until now and would be alive till his uprising. According to Shia’s belief, he is the 11th descendant of Mohammad, the Prophet of Islam, from Ali and Fatemah, the daughter of Prophet Mohammad. As so, the idea of expected savior in Shia’ (Mahdaviia) among the other types of this idea in religions, is one of the most idealistic and also most bravely one. Mahdaviia in Shiite concept has all of the characteristics and aspects of messianic thoughts. Although Mahdaviia essentially seems to be a “spiritual,” idea, Mahdi, according to Shia tradition has both the spiritual and social aims. Besides spiritual salvation, it is promised that he will stablish justice, security, prosperity and the domination of Good on Bad in the world. The Shia’s expected savior, Mahdi, is obviously a person; nevertheless, the scope of his mission is not restricted to humanity and his resurrection is to influence all sides of the universe, as well as the natural world too.

20 شهریور 1395

پروژه تبیین: ویژگی ها و دستاوردها

نوشتار پیش رو گزارشی اجمالی از مهم ترین و ویژگی های پروژه تبیین نظام معرفتی قرآن و حدیث است. این پروژه کلان طرحی است که مدیر این سایت در این سال های گذشته بدان مشغول بوده و هست. از آنجا که پروژه تبیین نظام معرفتی قرآن و حدیث در این اواخر مورد توجه برخی نهادها و محافل واقع گشته و پرسش در باره چند و چون آن روزافزون است، لازم دیدم به این وسیله به برخی از پرسش ها در باره این پروژه پاسخ گویم. لازم به یاد است که بخشی از این گزارش را در در نشتستی که به همت مجمع عالی حکمت در مشهد مقدس برای معرفی این پروژه برپا شده بود، ارائه کرده بودم و در این نوشتار آن را به طور کامل به محضر خوانندگان تقدیم می کنم.

17 خرداد 1395

فراغت از دنیا و آخرت

آیا راهی هست که آدم از غم دنیا و همّ آخرت هردو رها بشه؟ آیا میشه که خیال آدم از هر دو عالم آسوده بشه؟ شاید بتونیم پاسخ این پرسش را تو این حکایت پیدا کنیم.

21 فروردین 1395

آفرینش انسان در قرآن، روایات و علم

حتی اگر آفرینش نخستین انسان را، مطابق ظاهر برخی آیات قرآن، به همان صورت دفعی و متمایز از دیگر موجودات بدانیم، آیا مراد آفرینش از گل یا خاک، دقیقاً همین معنای ظاهری و ساختن یک پیکره از آدم و زنده کردن ناگهانی اوست، یا که معنایی باطنی و یا تأویلی را باید از این آیات برداشت کنیم؟ همچنین، آیا آدم (علیه السلام) حقیقتا نخستین فرد از جنس انسان بوده، یا که او پس از نسل هایی از انسان ها، با ویژگی های مخصوصی پدید آمده است؟ در هر صورت، این مطالب با یافته های انسان شناسان چه نسبتی خواهد داشت؟ اینها پرسش هایی است که در این جستار می خواهیم به پاسخ آن نزدیک شویم.

6 اسفند 1394

انواع عرفان و عارف

نوشتاری که می خوانید بخشی از کتاب مفهوم عرفان، اثر مدیر این سایت است، که به جهت نیاز جداگانه ای که برخی به موضوع آن دارند، در اینجا درج شده است. در این نوشتار، انواع عرفان و تنوعات عارفان را به ملاحظات مختلف برشمرده ایم. برخی از این دسته بندی ها کاملا تازه و بدیعند و می توانند زوایای دیگری از عرفان، این پدیده اسرارآمیز را آشکار سازند.

2 اسفند 1394

دستورالعملی جامع برای سعادت

آنچه پیش رو دارید دستورالعملی جامع از یکی از علمای بزرگ اصفهان است که عمری را در راه خدا با تعبد و پیروی از اولیای دین سپری کرد. او در این دستور العمل هرآنچه را که یک متدین واقعی باید بداند و عمل کند آورده است.

28 بهمن 1394

نکاتی که در هنگام سختی ها باید مرور کرد

در زندگی هر انسانی مشکلات و سختی هایی بروز می کند که گاه بسیار طاقت فرساست و یا چندان طولانی می شود که صبر و قرار از آدمی می رباید. یا بسیار پیش می آید که درخواست و نیازی داری که به نظر کاملا موجه و بلکه ضروری می رسد، اما با وجود آنکه تلاش می کنی و از خدا هم به هر زبان می خواهی، اما اجابتی نمی بینی. اینجاست که نیاز به کمک پیدا می کنی که کسی تو را راهنمایی کند و یا از حکمت و حقیقت این حال عجیب برایت رازگشایی نماید. نکات زیر که برگرفته از آیات و روایات و تجارب مومنانه است، کمک خوبی برای این لحظه هاست.

27 بهمن 1394

از چشم خدا

حکمت ها حقایقی اند که می توانند زندگی ما را متحول کنند. حکمت را می توان در قالب حکایت ها، داستان ها، یا جمله ها، و یا شعرها یافت. حتی برخی حکمت ها را می توانیم با تامل در زندگی واقعی پیدا کرده برای همدیگر واگو کنیم. حکمت ها آن قدر باارزشند که خدای متعال برای آموزش آنها پیامبرانش را به سوی ما فرستاده تا در کنار بیان آیات خدا و احکام دین حکمت ها را نیز به ما تعلیم کنند، و امام علی (علیه السلام) چندان به آن اهمیت داده که به یافتنش حتی نزد مشرکان، سفارش کرده است. این نوشتار بیان یکی از همین حکمت هاست که در قالب داستانکی، به شما تقدیم می کنم.

17 بهمن 1394

مبادا از سگ کم بیارم

خدا گاهی بنده اش را با محروم کردن، دور کردن و حتی نوازش دشمن امتحان می کنه. آدم این طور مواقع زود همه چیز را از یاد می بره و یک عمر محبت های خدا را به خودش نادیده می گیره. این خاصیت انسانه. اما خدا نکنه که آدم از سگ کم بیاره و با کمی محرومیت به در خونه غیر اون بره.

14 بهمن 1394

  • تعداد رکوردها : 31