شنبه 31 فروردين 1398 - 15 شعبان 1440 - 2019 آوريل 20 - ساعت 9:26
179رکورد در مدت زمان 0.015ثانیه
عبارت مورد جستجو :
شاید گمان شما نیز این باشد که ملاک خدا برای برگزیدن انسان ها داشتن بیشترین میزان عبادت و عمل نیک است. البته تردیدی در ارزش عبادت نداریم، اما جالب است بدانید که مطابق این حدیث، ملاک خدا برای برگزیدن انبیا و اولیا، یقین، خوش خلقی، دست ودل بازی و مهر به مخلوقات است.
توضیح ساحت های وجود انسان کاری دشوار است؛ چرا که ادراکات متعارف ما با چیزی مانند این کمتر آشناست. نماد عروسک ماتریوشکا برای توضیح برخی پدیده ها یا واقعیت ها به کار می رود. به نظر می آید این نماد به طور عجیبی برای توضیح ساحت های وجود انسان مناسب باشد؛ با این تفاوت جالب که عروسک های درون عروسک بزرگ، به ترتیب کوچک تر می شوند، اما در مورد ساحت های درونی وجود انسان، ماجرا برعکس است. پاداشت زیر با همین نماد به ساحت های وجود انسان سرک کشیده است.
لباس نقش غیر قابل انکاری در حالات معنوی ما انسان ها دارد. روایتی که از امام صادق (علیه السلام) می خوانید که به طور قابل تاملی این حقیقت را در خود عرضه می کند.
دعا به مثابه عبادت 12 فروردین 1397 16:19
گاهی ممکن است ما از دعا کردن خسته شویم و یا آن را بی فایده بینگاریم. اما دعا فقط وسیله ای برای رسیدن به مطلوب نیست؛ بلکه خود موضوعیت داشته و یک عبادت بزرگ و موثر است. به این گونه، توفیق دعا را نباید دست کم بگیریم و از خدا برای همین که درخواستی و حالی برای دعا کردن داریم، متشکر باشیم. یادداشتی که در پی می خوانید، این حقیقت را با شواهدی از قرآن و روایات بازتر می کند.
می دانید که امامان اهل بیت (علیهم السلام) سلمان فارسی و برخی دیگر از اصحاب خود را از زمره اهل بیت شمرده و توصیف کرده اند. شاید برای شما هم این پرسش مطرح شده باشد که سرّ و سبب این افتخار و این وصف چیست؟ در یادداشتی که پیش رو دارید، روایتی را بررسی می کنیم که این سرّ را باز می گوید.
نوشتن چکیده برای پایان نامه و مقاله از اهمیت زیادی برخوردار است. اما به رغم وجود راهنمایی های مفید در باره نحوه نوشتن آن، یک راهنمایی سرراست و ساده شاید بتواند هنوز مفید باشد. یادداشتی که می خوانید همین هدف را دنبال می کند.
شاید برای شما هم در هنگام خواندن آیه ۴۳ از سوره رعد این پرسش به وجود آمده باشد که مراد از شهادت خدا به رسالت نبی مکرم (ص) چیست و چگونه این شهادت می تواند برای کافران کافی باشد؟ دیگر اینکه مراد از «کسی که علم کتاب نزد اوست» در این آیه کیست و او چگونه به رسالت نبی مکرم (ص) شهادت داده است؟ آنچه در پی می خوانید، پاسخی است که نگارنده این سطور آن را از میان پاسخ های مفسران، عالمانه تر و با ادبیات قرآنی سازگارتر دیده است.
دیری نیست که از پدیداری چیزی با عنوان «معنویت های نوین» می گذرد. اما شاید ماهیت سیال این پدیده سبب شده باشد تا هنوز در هاله ای از ابهام به سر برد. البته این جریان هرچه پیش می رود بیشتر ویژگی های خود را آشکار می کند. آنچه پیش روی شماست، توصیفی از ویژگی های این نوع معنویت است که در بخشی از مقاله ای با قلم عرفان ثابتی، پژوهشگر جامعه شناسی، با عنوان «چه کسی از معنویت های نوین می ترسد؟» در یکی از رسانه ها[1] منتشر شده بود. مدیر این سایت ضمن گزینش و قدری یرایش آن مطلب، به فراهم کردن فهرستی از ویژگی های معنویت نوین، مطابق آنچه در نوشتار مذکور یاد شده است، دست یازیده و در آخر، ملاحظه ای نقدگونه را بر آن افزوده است، که شاید مفید افتد.
مقاله ای که در پی می خوانید، پاسخی است به دو پرسش رایج در باره استخاره: اینکه مقصود و مراد ما از استخاره چه باید باشد؛ و دوم اینکه کجا و در چه مواردی می توان استخاره کرد.
آنچه در پی می خوانید روایتی پراهمیت است که در نزد اهل معرفت به «حدیث اولی الالباب» یعنی روایت خردمندان شهرت دارد.
  • تعداد رکوردها : 179