يکشنبه 30 تير 1398 - 19 ذيقعده 1440 - 2019 ژولاي 21 - ساعت 15:55
189رکورد در مدت زمان 0.031ثانیه
عبارت مورد جستجو :
انواع عشق 17 اسفند 1394 14:28
یاداشتی که می خوانید دربردارنده دو دسته بندی در باره انواع عشق است. یکی از این دسته بندی ها با توضیحاتی از مصطفی ملکیان ارائه می شود. این نوع دسته بندی ها به ایضاح مفهوم برخی واژه ها که ما زیاد به کار می بریم اما گاه مفهوم آن برای ما ابهام یا ایهام دارد، کمک زیادی می کند.
مکتب های فلسفی ـ عرفانی هند از دیرینه ترین مکاتب فکری بشری اند که هم جنبه فلسفی دارند و هم عرفانی. نموداری که در این کوتاه نوشته ارائه می شود می تواند این مکتب ها را با ربط و نسبتی که با هم دارند به تصویر بکشد.
عرفان اسلامی اگرچه نامی آشناست، اما همواره با این پرسش همراه بوده که تا چه حد بر قرآن و تعالیم معصومان (علیهم السلام) منطبق است؟ شاید یکی از بهترین پاسخ ها به این پرسش، ارائه تصویری از آن چیزی است که ما به عنوان عرفان می توانیم از قرآن و احادیث کشف کنیم. درس ـ نوشتار زیر بخشی از مطالبی است که در دو واحد درس آشنایی با عرفان اسلامی مبتنی بر قرآن و حدیث و وجوه تمایز و امتیاز آن از عرفان مصطلح اسلامی ارائه شده است. در اینجا مباحثی ارائه می شود که شاید کمتر شنیده و یا خوانده باشید.
حتی اگر آفرینش نخستین انسان را، مطابق ظاهر برخی آیات قرآن، به همان صورت دفعی و متمایز از دیگر موجودات بدانیم، آیا مراد آفرینش از گل یا خاک، دقیقاً همین معنای ظاهری و ساختن یک پیکره از آدم و زنده کردن ناگهانی اوست، یا که معنایی باطنی و یا تأویلی را باید از این آیات برداشت کنیم؟ همچنین، آیا آدم (علیه السلام) حقیقتا نخستین فرد از جنس انسان بوده، یا که او پس از نسل هایی از انسان ها، با ویژگی های مخصوصی پدید آمده است؟ در هر صورت، این مطالب با یافته های انسان شناسان چه نسبتی خواهد داشت؟ اینها پرسش هایی است که در این جستار می خواهیم به پاسخ آن نزدیک شویم.
عرفان از جمله پدیده هایی است که بدل زیاد دارد. نوشتار زیر بر آن است که به اختصار به لزوم بازشناسی عرفان ها و عارفان دروغین از عرفان و عارف حقیقی پرداخته و ملاکی علمی برای این بازشناسی ارائه کند. این مقاله کوتاه برگرفته از کتاب مفهوم عرفان، اثر مدیر همین سایت است.
مقاله ای که می خوانید، حاصل قلم یکی از بزرگ ترین دین پژوهان معاصر است. نینیان اسمار، که او را پدر دین شناسی جدید هم لقب داده اند، در این مقاله به اختصار اما با ژرفایی کم نظیر به ابعاد و زمینه های فلسفی در آیین هندو پرداخته است. نگارنده این سطور سال ها پیش این مقاله را ترجمه و در مجله هفت آسمان منتشر کرد.
کتاب دین سیک ها 3 اسفند 1394 1:58
کتاب دین سیک ها اثری تحقیقی است که توسط دکتر سید محمد روحانی و با ویرایش علمی مدیر این سایت نگاشته شده است. آنچه در اینجا می خوانید معرفی کوتاهی از این کتاب است.
کتاب آیین هندو 3 اسفند 1394 0:40
کتاب آیین هندو اثری ترجمه ای از مدیر این سایت است که در اینجا معرفی می شود. این معرفی را عینا از سایت زیر اقتباس کرده ام. www.p-khorshid.ir
انواع عرفان و عارف 2 اسفند 1394 16:1
نوشتاری که می خوانید بخشی از کتاب مفهوم عرفان، اثر مدیر این سایت است، که به جهت نیاز جداگانه ای که برخی به موضوع آن دارند، در اینجا درج شده است. در این نوشتار، انواع عرفان و تنوعات عارفان را به ملاحظات مختلف برشمرده ایم. برخی از این دسته بندی ها کاملا تازه و بدیعند و می توانند زوایای دیگری از عرفان، این پدیده اسرارآمیز را آشکار سازند.
کاربردهای «شهود» 2 اسفند 1394 15:21
یادداشت زیر به دو دسته بندی در مورد کاربردهای شهود می پردازد. نخست دسته بندی متعارف از شهود و کاربردهای آن است که با اندکی کم و زیاد همان است که در فلسفه دین و فلسفه عرفان شهرت دارد. اما دومی ، که بیشتر این یادداشت را برای توجه داده به آن نگاشته ام، دسته بندی کاربردهای شهود بر اساس معرفت شناسی ملهم از قرآن و روایات است. این اصطلاح نگاری برگرفته از بخشی از پروژه کلان نظام معرفتی قرآن و حدیث می باشد.
  • تعداد رکوردها : 189