چهارشنبه 7 خرداد 1399 - 5 شوال 1441 - 2020 مي 27 - ساعت 7:53
211رکورد در مدت زمان 0.015ثانیه
عبارت مورد جستجو :
ذکر توأمان ایمان و عمل صالح به عنوان سبب رستگاری و کمال، این پرسش از دیرباز در ذهن مخاطبان قرآن و بویژه محققان علوم اسلامی برانگیخته است که نسبت این دوگانه چیست و کدام یک از ایمان و یا عمل نقش اصلی را در رستگاری و کمال انسان ایفا می کند؟ این نوشتار برای یافتن پاسخ این پرسش و درک چگونگی نقش عامل دوگانه ایمان و عمل صالح در رستگاری و کمال و نحوه ارتباط این دو عامل به هم و حکمت و سبب ذکر توامان این دو در قرآن، کوشیده است تا نسبت میان ایمان و عمل به لحاظ ماهوی و وجودی بررسی کند. بنابراین، کار و بار مقاله ای که پیش رو دارید این است که معلوم کند حقیقت ایمان چیست و ربط و نسبت عمل با آن چگونه است؟ در این فرایند، نظریه ای در باب مفهوم «عمل صالح» و نیز در خصوص مراد الاهی از ذکر توامان ایمان و عمل صالح شکل گرفته است که شاید قابل تامل باشد.
مقاله زیر به بررسی انواع دینداری می پردازد و طی نظریه ای این گونه شناسی را به انحای نیاز به دین پیوند می دهد. همچنین، نگاهی آسیب شناسانه به گونه های مختلف دینداری داشته و نتایج مهمی را از این نگاه استخراج می کند. این مقاله پیش تر در دوفصل نامه مطالعات معنوی، سال هفتم، شماره ۲۵ به چاپ رسیده و در اینجا اصل همان مقاله بازنشر می شود.
«عبودیت» از مقاهیمی است که در ادبیات معنوی ما مسلمانان فراوان به کار می رود و عموما آن را مفهومی برگرفته از قرأن می دانیم. اما نکات و دقایقی در باره چگونگی شکل گرفتن این اصطلاح معنوی و مولفه های آن هست که این مقاله بنا دارد آنها را واکاوی و تبیین کند.
نوشتاری که پیش رو دارید مقاله کوتاهی است در باره مفهوم احسان در قرآن و مولفه های جوهری آن. این مقاله با طرح و نقد یکی از تحقیقاتی که در این باره انجام شده است، نظریه دیگری را در این موضوع مطرح می کند و تا حدودی به تبیین آن می پردازد.
بر پایه شواهد فراوان قرآنی، به جرأت می توان مدعی شد که تقوا در نظر این کتاب آسمانی، از مولفه های جوهری کمال و سببی است که نجات و رستگاری انسان به آن است. به این گونه، این پرسش اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد که مفهوم تقوا چیست؟ و کدام معادل در فارسی می تواند به بهترین وجه مفهوم تقوا را به ما منتقل کند؟ این نوشتار تلاشی است برای پاسخ به این دو پرسش.
از جمله واژه هایی که در قرآن به کار برده شده است، «رشد» است. کشف مفهوم این واژه از آن جهت دارای اهمیت است که قرآن آن را به مثابه ملاکی برای کمال یا غایتی برای سیر معنوی یاد کرده است. بنابراین، در مطالعات نجات شناسانه قرآنی و نیز در خصوص تبیین ملاک و معیار کمال در قرآن، ناچار باید مفهوم رشد را به دقت تبیین کرد. مقاله ای که در پی می خوانیم در صدد این مهم برآمده و با استفاده از کاربردهای قرآنی این واژه و نیز با نقد و تحلیل دیدگاه لغویان و مفسران و مترجمان قرآنی به این نتیجه گراییده است که «رشد» در قرآن به مفهوم «تحقق عقل عملی در انسان» است.
این کوتاه نوشته با تکیه بر یک افتخار تاریخی عالمان شیعی، حقیقت بزرگی را به رخ ما و دست اندرکاران فرهنگی می کشد و آن اینکه بهترین راه مواجهه با انتقاد و هجوم فرهنگی فقط تلاش فرهنگی و علمی است، نه برخوردهای هیجانی و غیر علمی.
تفاوت زبان و لهجه و گویش 29 اردیبهشت 1398 14:16
کوتاه نوشته ای که می خوانید، یادادشتی است در باره تفاوت چهار اصطلاح زبان و لهجه و گویش.
جستاری در نجات شناسی یگه 20 اردیبهشت 1398 15:8
مکتب یگه یکی از دَرشَنه ها، مکتب های فلسفی هندو، است. یگه همچون سایر مکتب های فلسفی هندویی، یک «مکتب نجات» است. مقاله پیش رو نجات شناسی یگه را کاویده و آن را تبیین کرده است. این مقاله به قلم مدیر این پایگاه درپاییز ۱۳۸۹ در فصلنامه معرفت ادیان، سال اول، شماره ۴، منتشر شده است.
کمال و جنسیت 19 اردیبهشت 1398 18:55
اگرچه در نظام معرفتی اسلام تفاوتی میان زن و مرد از حیث امکانات معنوی و دستیابی به کمال نیست، اما برخی روایات هست که ممکن است برای زنان از این بابت محدودیت هایی را القا کند. پادداشتی که در پی می خوانید به بررسی روایتی از نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه وآله) می پردازد که ممکن است از آن چنین برداشتی کنند.
  • تعداد رکوردها : 211