يکشنبه 24 آذر 1398 - 18 ربيع الثاني 1441 - 2019 دسامبر 15 - ساعت 16:15
199رکورد در مدت زمان 0.031ثانیه
عبارت مورد جستجو :
استفاده علمی از روایات 22 فروردین 1395 16:45
مقاله ای که می خوانید، به موضعی رسیدگی می کند که ممکن است برای بسیاری از کسانی که در کار تحقیق و پژوهش در باره حقایق دینی اند، مغفول مانده باشد. این موضوع به چگونگی استفاده علمی از روایات در باب معارف و حقاق دین مربوط می شود.
از ماست که بر ماست! 22 فروردین 1395 16:7
در قرآن و در تعالیم اولیای دین این را به ما آموزش داده اند که هر نیکی به ما برسد از خداست و هر بدی از خودمان. اما شاید برای ما این این پرسش مطرح شود که مگر همه افعال به اراده و ایجاد خداوند نیست؛ پس چگونه است که نیکی را باید به خدا نسبت دهیم، اما بدی را به خودمان؟ یادداشت زیر پاسخی تمثیلی است به این پرسش.
فراغت از دنیا و آخرت 21 فروردین 1395 21:18
آیا راهی هست که آدم از غم دنیا و همّ آخرت هردو رها بشه؟ آیا میشه که خیال آدم از هر دو عالم آسوده بشه؟ شاید بتونیم پاسخ این پرسش را تو این حکایت پیدا کنیم.
نوشته ای که پیش رو دارید، به مسئله نقش و جایگاه حقوق زن و مرد در زندگی زناشویی می پردازد. در این نوشتار ضمن طرح این مسئله و نقد و بررسی دو پاسخ متخالفی که معمولا به آن می دهند، پاسخ یا راه حل میانه ای را که به نظر درست تر می آید، مطرح و از آن دفاع کرده است.
در یاداشت پیش رو به یک اصل ساده اما کارآمد در تشخیص صواب از خطا و درست از نادرست اشاره کرده ام. این اصل را از فحوای روایتی از امام رضا (علیه السلام) استفاده کرده ام که البته خود آن روایت ارزش بیشتری برای خواندن دارد.
یادداشت زیر به اجمال به نکته ای می پردازد که شاید پاسخی به برخی پرسش ها در ذهن برخی داشجویان و کسانی که آیین هندو را می خوانند باشد و در عین حال، روشن کند که چه ضرورتی سبب شده تا هم در اسلام و هم در آیین هندو، راهی برای ارتباط با خدای نادیدنی و متعالی به دست دهند و اینکه تفاوت این دو راه در دو دین تاریخی در چیست؟
این پرسشی است که ما بخصوص وقتی کسانی را می بینیم که بی شائبه به همه عشق می ورزند و همه را خوب می بینند، از خود می پرسیم. راستی چگونه است که این گونه افراد می توانند این طور باشند؟ من در جایی این دو مطلب زیر را از جناب استاد مصطفی ملکیان خواندم و دیدم که به خوبی به پرسش مهم بالا پاسخ می دهد. به این سبب بر آن شدم تا این را با شما نیز در میان بگذارم.
یکی از آسیب های نظام آموزش دین در میان ما مسلمانان و به ویژه شیعیان این است که، کار رستگار شدن را سخت و راه آن را بسیار پیچیده و دشوار می نماییم. این آسیب در نحوه بیان خود قرآن نیست. از این رو، در این مقاله کوتاه بر آن شده ایم تا نشان دهیم قرآن شرایط رستگاری را تا چه حد و چگونه ساده بیان کرده است.
پروژه تبیین نظام معرفتی قرآن و حدیث، که مدت هاست از سوی مدیر این سایت در دست انجام است، نوعی الاهیات است که با ویژگی هایی از دیگر انواع الاهیات متمایز می شود. اما یکی از مهم ترین وجوه تمایز آن از راه های مشابه، موضعی است که در فبال مسئله چگونگی جمع میان تدین و تعقل اتخاذ کرده است. نوشتار زیر با ارائه یک گونه شناسی از انواع الاهیات، جایگاه و نوع این پروژه را در میان ان انواع معلوم می کند تا به این وسیله تمایز آن از موارد مشابه مانند مکتب تفکیک، آشکارتر گردد.
آنچه در اینجا می خوانید سیری از زندگی و فعالیت های علمی مدیر این سایت است که به قلم خود وی نگاشته شده است. این اتوبیوگرافی در برداردنده ابعاد مختلف شخصیت علمی وی و نیز زمینه ها و پس زمینه هایی است که سبب شکل گیری این ابعاد گشته است.
  • تعداد رکوردها : 199