يکشنبه 24 آذر 1398 - 18 ربيع الثاني 1441 - 2019 دسامبر 15 - ساعت 17:47
199رکورد در مدت زمان 0.561ثانیه
عبارت مورد جستجو :
«عبودیت» از مقاهیمی است که در ادبیات معنوی ما مسلمانان فراوان به کار می رود و عموما آن را مفهومی برگرفته از قرأن می دانیم. اما نکات و دقایقی در باره چگونگی شکل گرفتن این اصطلاح معنوی و مولفه های آن هست که این مقاله بنا دارد آنها را واکاوی و تبیین کند.
نوشتاری که پیش رو دارید مقاله کوتاهی است در باره مفهوم احسان در قرآن و مولفه های جوهری آن. این مقاله با طرح و نقد یکی از تحقیقاتی که در این باره انجام شده است، نظریه دیگری را در این موضوع مطرح می کند و تا حدودی به تبیین آن می پردازد.
بر پایه شواهد فراوان قرآنی، به جرأت می توان مدعی شد که تقوا در نظر این کتاب آسمانی، از مولفه های جوهری کمال و سببی است که نجات و رستگاری انسان به آن است. به این گونه، این پرسش اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد که مفهوم تقوا چیست؟ و کدام معادل در فارسی می تواند به بهترین وجه مفهوم تقوا را به ما منتقل کند؟ این نوشتار تلاشی است برای پاسخ به این دو پرسش.
از جمله واژه هایی که در قرآن به کار برده شده است، «رشد» است. کشف مفهوم این واژه از آن جهت دارای اهمیت است که قرآن آن را به مثابه ملاکی برای کمال یا غایتی برای سیر معنوی یاد کرده است. بنابراین، در مطالعات نجات شناسانه قرآنی و نیز در خصوص تبیین ملاک و معیار کمال در قرآن، ناچار باید مفهوم رشد را به دقت تبیین کرد. مقاله ای که در پی می خوانیم در صدد این مهم برآمده و با استفاده از کاربردهای قرآنی این واژه و نیز با نقد و تحلیل دیدگاه لغویان و مفسران و مترجمان قرآنی به این نتیجه گراییده است که «رشد» در قرآن به مفهوم «تحقق عقل عملی در انسان» است.
این کوتاه نوشته با تکیه بر یک افتخار تاریخی عالمان شیعی، حقیقت بزرگی را به رخ ما و دست اندرکاران فرهنگی می کشد و آن اینکه بهترین راه مواجهه با انتقاد و هجوم فرهنگی فقط تلاش فرهنگی و علمی است، نه برخوردهای هیجانی و غیر علمی.
تفاوت زبان و لهجه و گویش 29 اردیبهشت 1398 14:16
کوتاه نوشته ای که می خوانید، یادادشتی است در باره تفاوت چهار اصطلاح زبان و لهجه و گویش.
جستاری در نجات شناسی یگه 20 اردیبهشت 1398 15:8
مکتب یگه یکی از دَرشَنه ها، مکتب های فلسفی هندو، است. یگه همچون سایر مکتب های فلسفی هندویی، یک «مکتب نجات» است. مقاله پیش رو نجات شناسی یگه را کاویده و آن را تبیین کرده است. این مقاله به قلم مدیر این پایگاه درپاییز ۱۳۸۹ در فصلنامه معرفت ادیان، سال اول، شماره ۴، منتشر شده است.
کمال و جنسیت 19 اردیبهشت 1398 18:55
اگرچه در نظام معرفتی اسلام تفاوتی میان زن و مرد از حیث امکانات معنوی و دستیابی به کمال نیست، اما برخی روایات هست که ممکن است برای زنان از این بابت محدودیت هایی را القا کند. پادداشتی که در پی می خوانید به بررسی روایتی از نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه وآله) می پردازد که ممکن است از آن چنین برداشتی کنند.
چندی پیش یکی از مخاطبان محترم این پایگاه پرسشی را برای من ارسال کرده بود که چرا بلاد کفر اقتصاد بهتری نسبت به دینداران دارند؟ نوشته ای که در پی می خوانید، پاسخ کوتاهی است به این پرسش.
آنچه در پی می خوانید مقاله کوتاهی است در باره نقش مثبت یا منفی محبت در رسیدن انسان به کمال خود. این مقاله بخشی از جستار مفصل تری است در باره کمال انسان در قرآن و روایات.
  • تعداد رکوردها : 199